KADRA OBOZU

Nasza kadra posiada wszelkie uprawnienia wymagane do organizacji placówki wypoczynku. Oczywiście nasze obozy rejestrowane są w Kuratorium Oświaty. Posiadamy następujące uprawnienia:
- Kierownika Placówek Wypoczynku
- Wychowawcy Placówek Wypoczynku
- Młodszego ratownika WORP
- Wodnego ratownika WORP (osobny ratownik tylko dla CAMP ARKA)
- Instruktora pływania
- jachtowego sternika morskiego
Należy wspomnieć, że nasza kadra w sposób ciągły pracuje z dziećmi i młodzieżą zarówno zawodowo w szkole jak i w formie wolontariatu, wyjazdów itd.

Anglojęzyczną kadrę obozu stanowi grupa gości z Wielkiej Brytanii i USA. Kilka osób uczestniczy w naszych obozach już od wielu lat. Koordynatorem przygotowania programu zajęć z języka angielskiego jest osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć konwersacji na obozach.

Copyright © 2018 SECh ARKA Wrocław