W programie obozów znajdują się:

- zajęcia z języka angielskiego z native speakerem - 3 godziny dziennie,
- zajęcia sportowe, plażowanie, gry i zabawy - 3 godziny dziennie,
- rozważania biblijne - 1 godzina/dzień,
- program wieczorny - 2 godziny/dzień.

Dodatko w programie obozu:

wycieczki rowerowe dla chętnych dzieci
ognisko i grill z kiełbaskami
dyskoteka, konkursy

Założenia dydaktyczne:

Nauka i doskonalenie języka angielskiego w mowie: ciekawe zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez native speakerów w grupach według stopnia zaawansowania. Atrakcyjnością tych spotkań są różnorodne formy dydaktyczne (rozmowy, projekty, zabawy). Praktycznie całodzienna styczność z j. angielskim, konwersacje w j. angielskim podczas wszelkiego rodzaju aktywności. Kontakt z językiem w czasie wycieczek, posiłków, sportu, programów wieczorych. Zgłębianie wiedzy dotyczącej kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych.
Poznawanie okolicy - wycieczki piesze i rowerowe (dla chętnych).
Podnoszenie sprawności fizycznej - sport i rekreacja. Gry i zabawy na świeżym powietrzu (piłka nożna, baseball, krykiet, inne gry i zabawy sportowe).

Program duchowy:

Codzienne, dostosowane do wieku dzieci i młodzieży rozmowy na temat wiary. Przybliżanie uczestnikom obozu osoby Pana Jezusa jako Przyjaciela. Uczenie praktycznej miłości jaką Ojciec okazał nam przez Swojego Syna. Zachęta do okazywania sobie wzajemnie miłości, szacunku i zrozumienia.

Program wychowawczy:

Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata.
Uczenie wrażliwości i szacunku do drugiego człowieka, według wzoru w postawie Pana Jezusa na ziemi.
Uczenie posłuszeństwa opiekunom i postrzegania obowiązków na obozie wynikających z regulaminu obozu.
Uczenie odpowiedzialności za siebie, jak i innych, współpracy w grupach: konkursy czystości, językowe, sportowe, integracyjne.