ZASADY ZAPISÓW NA CAMP ARKA LATO 2019

1. Proszę zapoznać się z warunkami uczestnictwa, (dokument dostępny w recepcji szkoły lub w linku dla uczestników), uwaga nie jest konieczny wydruk tego dokumentu

2. Proszę wypełnić kartę uczestnika obozu (druk dostępny w recepcji szkoły lub tu: plik PDF) i dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą DO 10 CZERWCA 2019

3. Proszę wpłacić 250 zł zaliczki - przelew na konto bankowe lub wpłata w recepcji szkoły


Warunki płatności i wpisu na listę uczestników:

a) rezerwacji miejsca dokonuje się na podstawie przekazanej karty kwalifikacyjnej oraz wpłaty zaliczki wynoszącej 250,00 zł.
UWAGA - ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC WARUNKIEM WPISU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST DOKONANIE WPŁATY ZALICZKI.
b) pozostałą część odpłatności należy uzupełnić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
c) nie dokonanie wpłaty w terminie ustalonym w pkt. b stanowi podstawę do wykreślenia dziecka z listy uczestników obozu, czyli rezygnację z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
d) wpłata może zostać dokonana w recepcji szkoły lub na konto organizatorów.
e) W przypadku rażącego łamania regulaminu, niewłaściwego zachowania w latach poprzednich, organizator może odmówić udziału dziecka w obozie. W tym przypadku następuje zwrot wpłaconej zaliczki.

Po spełnieniu wszystkich kroków dostaną Państwo emailowe, lub w recepcji osobiste, potwierdzenie przyjęcia dziecka na oboz. W przypadku braku miejsc, dostaną Państwo zwrot zaliczki. Liczy sie kolejność osób spełniających w/w warunki.

DEKLARACJA UDZIAŁU W OBOZIE ONLINE

DANE ADRESOWE I NUMER KONTA
Stowarzyszenie ARKA Partner
ul.Stalowowolska 24-26, 53-404 Wrocław
46 2030 0045 1110 0000 0260 3630

W razie niejasnosci prosimy o kontakt:
e-mail: obozy@camparka.pl lub telefon 71 78-79-750

Bardzo się cieszymy, że zdecydowali się Państwo wysłać swoje dziecko na Camp Arka.